2371095455 Μαραθούσα, Χαλκιδικής ktima.livadioti@gmail.com